S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. Več o piškotkih...
  • Foto: Ivan Lipičnik

  • Foto: Jernej G.

  • Foto: Ivan Lipičnik

  • Foto: Jernej G.

Dobrodošli na spletni strani Občine Prebold

 

 

Kilometer proti jugu od izvoza Šempeter ali Šentrupert v Savinjski dolini z avtoceste Maribor - Koper leži kraj, idealen za vse, ki želijo pobegniti od stresnega vsakdana in se sprostiti v podeželskem raju. Tam, kjer se končajo širjave, kjer se poleti bohotijo nasadi hmelja ter pisana polja, med katerimi žubori rečica Bolska, leži Prebold, katerega prve poselitve segajo v srednji vek, ko je bil Prebold še last žovneških gospodov. Občini Prebold je uspelo zadržati povezanost neokrnjene narave s prijaznostjo domačinov in bogato kulturo, prepleteno s skrivnostnim pridihom preteklosti, kar z gostoljubnostjo danes tvori biser podeželja.

novice
UPI – ljudska univerza Žalec vabi na strokovni dogodek Razvoj ključnih znanj in spretnosti zaposlenih kot odgovor na izzive 21....
novice
KUD Svoboda Prebold in KD Antona Schwaba prijazno vabita na koncert SCHOÖNBRUNN V PREBOLDU v soboto, 28.5.2016 se bodo ob...
novice
Vabljeni na Športno druženje mladine v soboto, 28. maja 2016 od 9h dalje na igriščih pri bazenu.  
novice
Vabljeni na teden oprtih vrat in vpis v Glasbeno šolo Risto Savin Žalec, ki  poteka do 27.5.2016.
novice
Občina Prebold objavlja razpis za vzdrževanje, opazovanje, reševanje iz vode in nudenja prve medicinske pomoči na bazenu Prebold. GRADIVO
novice
Občina Prebold objavlja razpis prostih mest za počitniško delo 2016. Prijave obvezne s priloženim obrazcem -  rok za prijavo -  24.maj...
novice
Občina Prebold objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov poletnih počitniških aktivnosti za šoloobvezno mladino občine Prebold za...
novice
Občina Prebold objavlja javno zbiranje ponudb za gradnjo javne razsvetljave za leto 2016. Razpisna dokumentacija je objavljena pod razpisi in javne...
novice
Občina Prebold objavlja javni poziv za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav - MKČN za leto 2016. Javni poziv je objavljen na strani razpisi...
novice
Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o. obvešča vse uporabnike pitne vode Vodovodnega sistema Tabor (v občini Prebold naselja Kaplja vas, Dolenja...
novice
Predlog pravilnika o oddajanju športnih objektov v uporabo v Občini Prebold GRADIVO    
novice
14. redna seja občinskega sveta Občine Prebold bo v četrtek, 12. maja 2016, ob 19. uri v sejni sobi Občine Prebold.   Vabilo in gradivo najdete v...
novice
Obveščamo vas, da je Občina Prebold objavila javno naročilo za »Sanacijska dela na cestah«  na portalu E-naročanje pod...
novice
Vse občane obveščamo, da od 30.4.2016 ne bo več možno odlagati azbestnocementnih izdelkov v Zbirnem centru v Latkovi vasi, ampak samo v Zbirnem...
novice
Vabljneni na tradicionalno salamijado v Marija Reki v soboto, 23. aprila 2016 ob 20h.  
novice
Vabljeni v Dragov dom na Homu v soboto, 21.5. ob 18.59  na  potopisno predavanje Jožija Jerman s Kolesom po Škotski.  
novice
Občina Prebold v sodelovanju s krajevnimi odbori v soboto 9. aprila tudi letos organizira spomaldansko čistilno akcijo. Akcija bo kot običajno potekala po...
novice
Javni razpis za sofinanciranje programov športa na območju Občine Prebold za leto 2016 Gradivo
novice
13. redna seja občinskega sveta Občine Prebold bo v četrtek, 31. marca 2016, ob 19. uri v sejni sobi Občine Prebold.   Vabilo in gradivo...
novice
Razvojna agencija Savinja je objavila razpis za nagrade za inovatorja leta Spodnje Savinjske doline za najboljše inovacije v letu 2015. Razpis je...
novice
Občina Prebold objavlja javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prebold v letu...
novice
Občina Prebold objavlja javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Prebold za leto 2016. Rok za oddajo vlog...
novice
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev, organizacij in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Prebold za leto 2016 (v...
novice
Občina Prebold objavlja Javni razpis za sofinanciranje prireditev za območje Občine Prebold za leto 2016.  Prijavitelji morajo prijave oddati...
novice
Občina Prebold objavlja Javni razpis za sofinanciranje vsebin s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2016.  Prijavitelji morajo prijave...
novice
Občina Braslovče je v Uradnem listu RS objavila Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Braslovče (Uradni list RS, št....
novice
Javna obravnava Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Prebold.   GRADIVO
novice
Povabilo k oddaji ponudbe - izvajanje storitve plakatiranja v Občini Prebold   GRADIVO
novice
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti daje v javno obravnavo Letni program športa Občine Prebold v letu 2016. Pripombe na...
novice
12. redna seja občinskega sveta Občine Prebold bo v četrtek, 28. januarja 2016, ob 19. uri v sejni sobi Občine Prebold.   Vabilo in gradivo...
novice
Javno zbiranje ponudb za prodajo zasedenega neprofitnega stanovanja. Gradivo
novice
MKGP je na svoji spletni strani objavilo okvirni terminski načrt objave razpisov za podporo kmetijstvu, ki bodo kmetijam omogočili sofinanciranje...
novice
Občinski svet Občine Prebold je na svoji 11. redni seji 17. 12. 2015 sprejel sklep o javni obravnavi osnutka Lokalnega programa kulture Občine Prebold za...
novice
Na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Prebold o sprejemu Odloka o priznanjih Občine Prebold na področju kulture, objavljamo razpis za priznanja Občine...
novice
Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za izdelavo in oddajo ponudbe za dobavo pisarniškega, potrošnega in...
novice
Občina Prebold obvešča občane in občanke, da bo javna predstavitev osnutka Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov za območje...
novice
Občina Prebold obvešča porabnike pitne vode iz zajetja Šešče, da voda iz tega sistema ni pitna in jo je potrebno do preklica...
novice
Spoštovani!   Vabljeni na posvet na temo: »Razvojni potenciali Spodnje Savinjske doline in Slovenije, delovna mesta, ki jih gradi...
novice
Občina Prebold obvešča občanke in občane ter vso drugo zainteresirano javnost, da bo v času do 1. 12. 2015 sprejemala pobude in predloge za...
novice
Vabljeni na predstavitrev društva Moji odnosi - društvo za pomoč in samopomoč ljudem v stiski -  dne 20.10. v Knjižnici...
novice
Razvojna agencija Savinjske regije je objavila razpis za kredite in garancije za mikro, mala in srednja podjetja. Podjetjem so na voljo garancije za...
novice
V torek 20. oktobra ob 17:30 bo na prvem programu TV Slovenija na sporedu dokumentarna oddaja Vodni krog - Bolska. V oddaji bo prestavljena reka Bolska od...
novice
Slovenski regionalno razvojni sklad je na svojih spletnih straneh objavil razpis za ugodna posojila za podjetniške projekte. Skupaj bo za posojila...
novice
9. redna seja občinskega sveta Občine Prebold bo v četrtek, 17. septembra 2015, ob 19. uri v sejni sobi Občine Prebold.  Vabilo in gradivo najdete v...
novice
Projekt energetske sanacije Osnovne šole Prebold je uspešno zaključen. V okviru projekta je izvajalec opravil sanacijska dela na ovoju...
novice
Kopalna sezona na bazenu Prebold je za letos končana. Zahvaljujemo se vsem obiskovalcem in vsem ostalim, ki so poleg lepega vremena poskrbeli za...
novice
Občina Prebold objavlja javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Prebold za leto 2015. Rok za oddajo vlog...
novice
Občina Prebold objavlja javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za  ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prebold v...
novice
Občina Prebold objavlja javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo. Rok za oddajo vlog je 18. 9. 2015 do 12.00...
novice
V soboto 22. 8. 2015 vas vabimo na Žur pod Žvajgo v Preboldskem gaju, na koncert skupin THE DRINKERS, Rock Out in Stone Orange v organizaciji Turističnega...
Pridružite se nam lahko tudi na Facebook strani, kjer lahko sledite vsem prireditvam v občini Prebold preko koledarja prireditev (Events). Facebook - občina Prebold